Transport

Gruppen arbejder med omstilling af transportsektorens energiforbrug. Gruppens arbejde skal indgå i Region Hovedstadens strategiske energiplan.

 

Temagruppens arbejde fokuserer på at ændre valget af drivmidler fra diesel og benzin til el og biogas. I denne indsats har gruppen valgt at fokusere på de grupper af køretøjer hvor kommuner og regioner har særlige muligheder for at gøre en forskel – de offentligt ejede køretøjer og de køretøjer der er offentligt finansierede gennem udbud.

 

Temagruppens primære spørgsmål er:

 

  • Hvilket delmål skal der formuleres for omstillingen af transportsektoren i 2025?
  • Hvilke muligheder har kommuner, regioner og offentlige selskaber for at stille krav i indkøb og udbud af køretøjer og transport?
  • Hvilke eksempler er der på forsøg, hvor man har skiftet benzin eller diesel ud med el eller biogas og hvilke strategiske udviklingsprojekter bør igangsættes i fællesskab?
  • Hvilke infrastrukturløsninger skal udbredes for at understøtte omstillingen og hvilke muligheder har kommuner og regioner for at fremme den infrastrukturudvikling?
  • Hvordan kan kommunerne etablere p-pladser tæt på stationer, elladestandere eller parkeringsområder til biler, der kører på el eller gas?

 

Kommissorium

Temagruppens opgaver er beskrevet yderligere i dette kommisorium.

 

Kontakt:

Vil du vide mere om temagruppens arbejde så kontakt:

 

Formand:

Kathrine Fjendbo Jørgensen

 

Næstformand:

Martin Therkildsen

 

Energi på Tværs-sekretariatet:

Tue Damsø

Seneste nyt

Energi på Tværs har været i Jyllands-Postens tillæg om bæredygtighed.

Læs mere

Se billeder og video fra Energipolitisk Topmøde 2018

Læs mere

Projektet og det brede partnerskab er fremhævet som én af Danmarks 100 bedste kommunale klimainitiativer i Realdania og Sustainias nye publikation "Klima100"

Læs mere

I hvilket omfang må du bruge energiforbrugsdata fra private borgere til strategisk energiplanlægning og energispareformål?

Læs mere

Flere nyheder

Kalender

Se oversigt over møder i temagrupper og styregruppe

her.