HOVEDAKTIVITETER:


Energi på tværs’ arbejde i 2016-2018 er delt op i en fem hovedaktiviteter. De bygger ovenpå proces, aktiviteter og resultater fra første fase af Energi på Tværs (2014-2015).

 

Inden juli 2018 har kommuner og forsyningsselskaber i projektet fået:

 

En fælles strategisk energiplan

Strategien bliver baseret på analyser og mål, som dækker syv områder: Energibesparelser individuel opvarmning, gas, affald, transport, fjernvarme og indpasning af vedvarende energi, udvidelse og omlægning til fjernvarme.

 

Den strategiske energiplan skal sikre at kommuner og selskaber:

  • realiserer den fælles vision
  • får et kompetenceløft
  • udgår fejlinvesteringer
  • bruger ressourcer effektivt

 

Indsatsen styrker samtidig den grønne vækst i Greater Copenhagen.

 

Et samlet investeringsoverblik for udbygning af energiforsyningen

Formålet med investeringsoverblikket er at undgå suboptimering, fordi kommuner og selskaber får bedre forudsætninger, når de skal lave de investeringer, der skal omstille energiforsyningen. Målet er et godt samspil mellem systemer, som tager højde for eksisterende kapacitet og potentialer. Overblikket vil vise mulige investeringsstrategier.

 

Business cases der belyser:

  • Nye konkrete mål for omstillingen af energi- og transportsystemet. De bliver baseret på investeringsplaner for blandt andet produktion, anlæg og infrastruktur.
  • Hvordan arbejder vi bedst med strategisk energiplanlægning, når Energi på Tværs fase 2 slutter i midten af 2018?

 

Viden og støtte til kommuner og selskaber

Energi på tværs hjælper kommunerne, så de får den fælles strategiske energiplan og energivision med, når de laver egne strategier. Energi på Tværs deler også viden mellem kommuner og forsyningsselskaber, så de får indblik i nye initiativer.

 

Energipolitiske Topmøder

Hvert år i maj holder Energi på Tværs et regionalt energipolitisk topmøde. Her deltager borgmestre, regionsformand, regional- og kommunalpolitikere, direktører og forsyningsselskaber. På topmødet får de den nyeste viden om arbejdet med den grønne omstilling i Greater Copenhagen.

Seneste nyt

Energi på tværs inviterer sammen med Energiforum Danmark til temadag d. 29. januar 2018

Læs mere

Danmarks grønne vækstpotentiale: 271 mia. kr. og 95.000 job Danmarks samlede omsætning inden for grønne løsninger

Læs mere

Det kræver visioner, investeringer og samarbejde på tværs af kommuner, regioner og landegrænser at beholde den grønne førerplads

Læs mere

Grøn vækst kan skabe op til 42.000 nye grønne job i Greater Copenhagen i 2035 i forhold til i dag

Læs mere

Borgmestrene i hovedstadsregionen gav ved et topmøde mandag hinanden håndslag på, at regionens energiforsyning fremover skal planlægges og udvikles i et forpligtende samarbejde.

Læs mere

Flere nyheder

Kalender

Se oversigt over møder i temagrupper og styregruppe

her.