Hvidbog

21-03-2018
I hvilket omfang må du bruge energiforbrugsdata fra private borgere til strategisk energiplanlægning og energispareformål?

Energi på Tværs offentliggører nu den hvidbog advokatfirmaet Energi og Miljø har lavet for projektet. 

 

Denne hvidbog beskriver de juridiske rammer, der gælder for brug af energiforbrugsdata for private borgere til brug for strategisk energi-planlægning og energispareformål. 
 
Hvidbogen beskriver de anvendelsesmuligheder, der gælder for henholdsvis forsyningsselskaber og kommuner.
 
De juridiske rammer udgøres først og fremmest af den ny data-beskyttelses¬forordning, som erstatter den nugældende persondatalov fra den 25. maj 2018, og de supplerende regler i den kommende data-beskyttelseslov. Den særlige regulering om anvendelsen af energiforbrugs-data, der findes i bl.a. BBR-loven er også medtaget i denne hvidbog.
 
Find hvidbogen og Energi på Tværs' øvrige publikationer her