Energipolitisk Topmøde

09-05-2017
Det kræver visioner, investeringer og samarbejde på tværs af kommuner, regioner og landegrænser at beholde den grønne førerplads

Sådan lød budskabet til Energipolitisk Topmøde på Christiansborg i maj 2017.

 

ConnieHedegaard

foto: Rasmus Degnbol


Af Sofie Hougaard Nielsen


Nøgletal som ”42.000 nye grønne jobs” og ”95 milliarders vækstpotentiale” summede dagen igennem i luften, på papirer, præsentationer og sociale medier. Tallene stammer fra den nye Grøn Vækst-analyse, som Damvad Analytics har udarbejdet for Region Hovedstaden, Region Sjælland og Gate 21. På det Energipolitiske Topmøde i maj blev tallene for det grønne vækstpotentiale i Greater Copenhagen præsenteret for første gang.


Dagen igennem fik mødedeltagerne inspiration fra den grønne omstilling i andre lande og lokale perspektiver på styrkepositionerne inden for vindenergi, fjernvarme, bioenergi- og brændsel, vand og energieffektivitet.


Topmødet blev åbnet af Gate 21’s direktør, Poul Erik Lauridsen:
”Danmark har markante styrkepositioner, som vi ikke må tage for givet, for de er ikke kommet af sig selv. Forsyningsvirksomhederne har investeret stort, og bagved dem står kommunerne, der også har bidraget stærkt til den grønne omstilling. Og det er jer, der skal bidrage til, at vi bevarer denne førerposition,” lød det blandt andet fra ham til forsamlingen, der talte borgmestre, regionsrådsformænd, kommunale og regionale udvalgsformænd, tekniske direktører og direktører for forsyningsselskaber i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 

foto: Rasmus Degnbol

 
BEHOLD DEN GRØNNE FØRERTRØJE PÅ 


At Danmark ikke må hvile på de grønne laurbær var et centralt budskab i peptalken fra CONCITO’s formand, Connie Hedegaard. Danmark har været frontløber på en række områder, men mange andre lande er godt med nu. Det fortalte den tidligere EU-klimakommissær og gav talrige eksempler på, hvordan væksttanken i verden ændrer sig, og at der investeres i grøn teknologi i for eksempel Kina, Indien, Finland.
”Man beholder ikke en førertrøje ved at gå rundt og advare de andre om, at ’nu skal I passe på, I ikke kan se os’. Når man siger sådan, så har man ikke helt forstået, hvor hurtigt de andre rykker,” sagde Connie Hedegaard.


For at forsætte den grønne kurs foreslår Connie Hedegaard derfor, at der fokuseres på fire områder:
- Integrér grønne mål, gerne FN’s bæredygtighedsmål, i budgetter og investeringer. Tænk livscykluspris i stedet for anskaffelsespris i offentlige indkøb.
- Prioritér og målret forskningsmidler, så en innovativ udvikling sikres.
- Stil krav til bæredygtig transport i byerne, eksempelvis elkøretøjer.
- Øg samarbejdet i Europa. Progressiv udvikling kræver, at en kerne på mindst seks til otte lande skubber på.

 
BLIV GRØNNE I FÆLLESSKAB 


Direktør for Realdania Jesper Nygård satte ord på rammerne for kommuner og byer i den grønne omstilling nu og på lang sigt. Han pegede på, at kommunerne og byerne har meget magt og er i stand til at fremme den grønne agenda.


”Jeg tror, den grønne omstilling kræver mere handling fra byerne, end de er klar over. Den enkelte by kan træffe beslutninger, som er afgørende for, om det her lykkes eller ej,” sagde Jesper Nygård og fremhævede flere handlinger, der kan skubbe på udviklingen.


Især vigtigheden af at byer og kommuner tilslutter sig fællesskaber, lader sig inspirere og implementerer andres gode løsninger, betonede Realdanias direktør. Ligesom Connie Hedegaard fremhævede han også den kommunale købekraft som et centralt led i den grønne omstilling.

 

  
 

 

foto: Rasmus Degnbol  

LOKALE GRØNNE HELTE  


Der blev præsenteret flere kommunale eksempler på grøn omstilling. Én af dem, der har iværksat stærke samarbejder på tværs af industri, universiteter og myndigheder, er Solrød Kommune.


Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune forklarer, at Solrød Biogas er det første anlæg i Danmark, der er udviklet til at omdanne blandt andet industrielle organiske restprodukter til bæredygtig energi.


”I Solrød Kommune har vi en ambitiøs klimaplan med et mål om at reducere kommunens CO2-udledning med 55 procent inden 2025. Vi er allerede godt på vej med hjælp fra Solrød Biogas, der producerer el til 4.000 af kommunens husstande og fjernvarme til cirka 1.400 husstande. Vi reducerer både omkostningerne til at bortskaffe affald, styrker virksomhedernes konkurrenceevne og sikrer bæredygtig næring til planterne på markerne,” siger borgmester Niels Hörup.