Energi på Tværs med på Borgmesterforum 2014

13-03-2014

På Borgmesterforum 2014, som holdes den 29. april 2014 bliver Energi på Tværs et vigtigt punkt.  

Her vil kommunernes rolle i omstillingen af energisystemet og de muligheder for grøn vækst, som omstillingen kan skabe, blive drøftet.

 

Projekt Energi på Tværs er et partnerskab melelm Region Hovedstadens kommuner og forsyningsselskaber med Gate21 som projektleder. Projektet skal i den kommende tid udvikle en fælles vision for fremtidens energi- og transportsystem i hovedstadsregionen. Visionen skal etablere det bedst mulige grundlag for en omstilling til vedvarende energi og danne rammen for en sammenhængende energiplanlægning på tværs af kommuner og øvrige aktører.