Netværksgrupper etableres

19-03-2014

Netværksgrupperne, som etableres på workshoppen den 31. marts bliver vigtige deltagere i udformningen i den fælles energivision og kommer 

til at bidrag med konkrete erfaringer fra kommuner og forsyningsselskaber.

 

Der forventes etableret netværksgrupper indenfor følgende temaer:

Elforsyning

Kollektiv varmeforsyning

Energieffektivisering og -besparelser

Affald og resourcer

Transport