Om energi på tværs

BAGGRUND

På denne side kan du blive klogere på Energi På Tværs-projektets første fase. Her er samlet alt materiale fra projektet, der løb fra 2014-2015, som for eksempel resultater, publikationer, fakta og organisering.

 

Om Energi på Tværs


Omstillingen til et fossilfrit  energisystem  i 2050, kræver at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder. Projektet Energi på Tværs havde sit udgangspunkt i Region Hovedstaden og de 29 kommuners fælles klimastrategi ’Klimastrategi for hovedstadsregionen’ fra 2012, hvor et af fokusområderne er et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.

 

Energi på Tværs blev skabt med finansiering fra Energistyrelsen, Region Hovedstaden, energiselskaber og kommunerne i regionen. Projektet blev ledet af partnerorganisationen Gate 21, der samler kommuner, virksomheder og videninstitutioner for at accelerere den grønne omstilling.

 

 

Målet 

 

Formålet med første del af Energi på Tværs var:

  • At udarbejde en vision for et fleksibelt og energieffektivt energi- og transportsystem i hovedstadsregionen baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050
  • At undersøge, udvikle og implementere tilgange til strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne i hovedstadsregionen

 

Projektet lagde grundstenene for en fælles retning for hovedstadsregionens energifremtid. Således var projektet det første vigtige skridt mod en fælles indsats for et fossilfrit energi- og transportsystem. Regionen ville med projektet gå foran i omstillingen af det danske energi- og transportsystem.

 

Den fælles vision skulle indeholde principper og politiske målsætninger omkring eksempelvis valg af teknologi og energikilder, biomassens anvendelse og muligheder for regional erhvervsudvikling. Visionen skulle være med til at guide vigtige politiske beslutninger om milliardstore investeringer samt skabe overordnede rammer for det konkrete arbejde med strategisk energiplanlægning i kommunerne.

 

Gennem Energi på Tværs fik kommunerne en række værktøjer og udbytter, herunder energiregnskab for egen kommune, scenarier, som viser det fremtidige energisystem, mulighed for tilskud til demonstrationsprojekter samt uddannelse i strategisk energiplanlægning. Projektet udgjorde en fælles platform for sparring mellem kommuner, energiselskaber og andre fagpersoner omkring energiplanlægning. Projektet ledte til nye samarbejder og projektforslag på tværs af kommuner, energiselskaber og den private sektor.

 

En fælles vision, lærings- og implementeringsforløb samt et styrket samarbejde var et vigtigt skridt på vejen for en langsigtet, tværgående og koordineret indsats for omstillingen af regionens energi- og transportsystem.